Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derks Gewasbescherming/ Derks Akkerbouw & Duurzame Energie is een familiebedrijf bestaande uit Jos en Minet Derks, samen met hun zoons Bern en Joost wordt het bedrijf gerund. Op het bedrijf zijn akkerbouw en gewasbescherming de hoofdactiviteiten. De hoofdtak in de akkerbouw omvat ±100 ha aardappelen die worden verkocht aan Aviko, waar friet van wordt gesneden. Daarnaast telen wij ons eigen pootgoed zodat we zelf de markt beter in handen kunnen houden en minder afhankelijk zijn van derden. Daarnaast telen we nog suikerbieten, plantuien, schorseneren, cichorei en mais.

Het gewasbeschermingsbedrijf telt totaal 4 zelfrijdende-spuitcombinaties. Dit is nodig om goed te kunnen specialiseren in bepaalde gewassen. Iedere spuit heeft zijn eigen kenmerken die in de bepaalde gewassen ten goede komen. Al onze spuiten zijn voorzien van luchtdrukondersteuning, dit is nodig om met minder bestrijdingsmiddel toch een goed raakoppervlak te kunnen realiseren. Door deze innovaties hebben we steeds minder middelen nodig om hetzelfde effect te krijgen.