Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldleeuwerik
Sinds 1 januari 2020 heeft stichting Veldleeuwerik haar activiteiten gestaakt. Wij staan nog steeds achter hun standpunten van verbetering van duurzaamheid en zullen dit ook in gedachte houden naar de toekomst toe.

------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn sinds 2013 aangesloten bij Veldleeuwerik. Dat houdt in dat wij werken aan de voortdurende verbetering van duurzaamheid op ons bedrijf. Wij willen op langere termijn een goed rendement behalen uit onze grond, samen met collega akkerbouwers wisselen wij ervaringen en kennis uit.
 
Wat is de visie van Veldleeuwerik:
‘Voor een duurzame en gezonde voedselproductie zijn we samen verantwoordelijk. Voor een morgen met veilig en goed voedsel voor iedereen. Voor een vruchtbare en houdbare bodem. Voor een eerlijke beloning en waardering voor boeren. Voor een duurzame bedrijfsvoering. Voor een mooiere morgen, waarin we bewust omgaan met bodem, lucht, water en leefomgeving.

Een toekomstbestendige voedselproductie kunnen we alleen realiseren door samen te werken. Met alle spelers in de akkerbouwsector. Met de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van boer, burger en bedrijfsleven, en van overheid en onderwijs. En door innovatie en kennisdeling die we in de praktijk toepassen voor de verduurzaming van teelt en bedrijfsvoering. Uiteraard met respect voor natuur en landschap.
Goed rentmeesterschap vormt de leidraad bij alles wat we doen. Duurzaam geteeld.’