Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijenhotel
Wij hebben in maart 2019 een bijenhotel laten plaatsen in samenwerking met B.N.D. Hieronder meer informatie hierover.

Veel solitaire bijen maar ook insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig. Ze bestuiven bloemen, fruitbomen, bessenstruiken en allerlei andere gewassen. Zonder hen geen cultuur gewassen. Maar in ons landschap zijn nectar en stuifmeel en de nestgelegenheden voor onze bijen en insecten schaars geworden. Het is daarom belangrijk om de solitaire bijen en insecten te ondersteunen.
Dit bijen- en insectenhotel biedt insecten en solitaire bijen in de zomer een nest- en rustplaats en voor de koude maanden een geschikt overwinteringsverblijf. In de gaten van de bamboe stengels, de dennenappels en in de houten blokken met gaatjes kunnen ze veilig schuilen en nestelen.
Wilde, solitaire bijen
Omdat solitaire bijen alleen in de vrije natuur voorkomen worden ze ook wel ‘wilde’ bijen genoemd. De solitaire bij leeft alleen, dus niet zoals de bekende honingbij in een volk. In het voorjaar en de zomer gaan ze op zoek naar een plek om eitjes te leggen. De eitjes worden gelegd in gaatjes in bomen of muren, rieten daken en holle stengels van afgestorven planten. Nadat de bij het eitje heeft gelegd metselt ze vervolgens het gaatje dicht met modder. Als de bijen uitgekomen zijn, knagen ze in het voorjaar hun weg naar buiten. In dit bijen- en insectenhotel hebben we de nestplaatsen nagebootst, je kunt aan afgesloten (dicht gemetselde) gaatjes zien of de ‘kamers’ bezet zijn.