Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project ErvenPlus van Brabants Landschap
Wij doen mee aan het project ErvenPlus van Brabants Landschap.

Zij hebben voor ons een plan gemaakt voor de inrichting van ons erf met betrekking tot nestkasten en de aanleg van landschapselementen.

Zo hebben we o.a. een torenvalkkast, zwaluwtil, mezenkastjes, uilenkast, vleesmuizenkasten en hebben we kastjes voor de zwarte roodstaart.

Ook maaien we op advies een aantal grasstroken niet zodat er in de maanden juni, juli en augustus aren ontwikkelen, daar komen veel insecten op af en zo worden de vogels weer aangetrokken.